Lavendelns samfällighetsförening

 

 

 

 

 

Vi bor i ett mycket vackert område på mark med historia. Inte långt härifrån levde folk i en utvecklad kultur redan på bronsåldern även om vårt område då var en mälarvik.

Just här bedrevs lertäkt för ett tegelbruk som på så många andra ställen runt Mälarens stränder på 1800-talet. Mycket av teglet i sekelskifteshusen i Stockholms innerstad kommer härifrån. Nere vid stranden kan man fortfarande finna tegelskärvor som slipats runda av vattnet.

Lertagsbottnarna syns i utkanterna av området i form av terassliknande ängar. Dessa har en mycket speciell flora. Kring samfälligheten finns också några fina ädellövskogar att vandra i.

Fågellivet är imponerande med alla vanliga sångare, inklusive näktergal i lundarna, mängder av småfåglar i slånbärssnåren, hackspettar och gröngöling i gammelträden och på himlen har synts både havsörn, fiskgjuse, duvhök och ormvråk medan sparvhöken dagligen utgör ett gissel för gråsparvarna på våra tomter. Strömstare syns bland strandstenarna på vintern.

Att gå ned till badet och ta ett dopp i sin ensamhet en varm sommarmorgon är en stor upplevelse.

När man kommer uppifrån Slagsta trafikplats och får se vår grönskande svacka så här i maj när detta skrivs så får man en känsla av Körsbärsdalen i Nangijala.

 

 

 


 

 

Aktuellt

 

Trafik-
mätning

 

  

Botkyrka kommuns trafikgrupp kommer att under den närmaste tiden mäta trafiken på Lavendelvägen.

Föreningen har framfört önskemål till  kommunen om hastighetsmätning och farthinder, eftersom hastighetsgränsen inte respekteras och risken är stor att någon blir påkörd.

 

-------------------

Styrelsemöten
25/9   kl. 18:30

22/10 kl. 18:30

20/11 kl. 18:30

-------------------

Nya villatomter i Slagsta

 

Information

Försäljning av tomter

-------------------

Vill ni ha råd i
konsument- och energifrågor?

 

Botkyrka kommun

Energirådgivningen

-------------------

 

sidan uppdaterad 2014-08-27 av Stig Privén