Mätningen av värme och vatten kommer numera ske på ett enklare sätt. Ingen behöver krypa under husen för att läsa av och avläsningen kan göras även när fastighetsägaren inte är hemma. Skissen visar hur avläsningen går till. Längre ner på sidan finns bilder och beskrivningar av de olika mätarna.
Den sista bilden visar en display som man kan köpa till om man själv vill ha bättre koll på sin förbrukning. Mer information kommer .